De Rietdam, Rosmalen

………………………………………………………
PROJECTGEGEVENS
Ontwerp woonhuisuitbreiding
in De Groote Wielen in Rosmalen

Opdrachtgever: Particulier
Ontwerp maart 2012